catering, úklid, čištění

Ocharana osobních údajů Tisk E-mail

Při vyplňování formuláře na stránkách www.servis-24.eu poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Firma SERVIS24 si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení firmy SERVIS24 k ochraně vašich osobních údajů

Firma SERVIS24 zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.servis-24.eu, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků a anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a firma SERVIS24 údaje zlikviduje.

Firma SERVIS24 jako provozovatel stránek www.servis-24.eu, tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvednými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům firmy SERVIS24. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.